top
ue mmuncii fse fse oipostru CNDIPT
UE MMuncii FSE IS OI CNDIPT

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Ghidul metodologic „Firma de exercitiu – cea mai buna practica!” a fost elaborat de catre o echipa de autori din Romania şi Austria in cadrul proiectului ,,Formarea cadrelor didactice din invaţamantul profesional şi tehnic-profil Servicii, pentru extinderea metodei moderne interactive de invaţare firma de exerciţiu”. Acest ghid metodologic este singurul de pe piata din Romania care atinge toate punctele vitale necesare implementarii in bune conditii a metodei interactive de invatare Firma de exercitiu.

Structurat in 14 capitole şi un CD (conţinand materiale, fişe de lucru şi fişe metodice), confera o structura unitara pentru fiecare capitol: Motivaţie, Competenţe şi obiective, Conţinuturi tematice. In cadrul conţinuturilor tematice, distingem: A. Noţiuni teoretice, B. Exemple de buna practica, C. Activitaţi practice. Fiecare capitol conţine: Sugestii metodice, Glosar de termeni şi Bibliografie.

Capitolul 1 (Ce este o firma de exerciţiu?) abordeaza conceptele teoretice privind activitatea din firma de exerciţiu. Sunt identificate avantajele activitaţii practice şi actorii care se implica in firma de exerciţiu. De asemenea, se prezinta activitatea zilnica şi evenimentele speciale din firma de exerciţiu, resursele materiale şi colaborarea interdisciplinara presupusa de activitatea din firma de exerciţiu. Exemplele de buna practica ofera modele de activitaţi foarte utile pentru familiarizarea elevilor cu conceptul de firma de exerciţiu.

Capitolul 2 (Infiinţarea unei firme de exerciţiu) prezinta paşii infiinţarii unei firme de exerciţiu, de la analiza mediului extern, a specificului unei pieţe virtuale, alegerea formei juridice, studierea procedurii de infiinţare, procesul de recrutare a personalului, la organizarea structurala şi procesuala in firma de exerciţiu.

Exemplele de buna practica sunt structurate pe modelul firmei de exerciţiu KULTUR BIO SRL. Incepand cu capitolul 2, aceasta firma va fi un model pentru exemplele de buna practica din cadrul ghidului.

Capitolul 3 (Planificarea activitaţii in firma de exerciţiu) subliniaza importanţa care trebuie acordata planificarii activitaţii din firma de exerciţiu. Anticiparea schimbarilor prin intermediul planificarii faciliteaza adaptabilitatea şi asigura atingerea obiectivelor propuse. Stabilirea obiectivelor anuale (viziune, misiune, obiective, strategii, masuri), managementul eficient al timpului şi planificarea activitaţilor din firma de exerciţiu reprezinta repere foarte importante ale planificarii, abordate in acest capitol pe baza conexiunii dintre economic şi pedagogic in firma de exerciţiu.

Capitolul 4 (Planul de afaceri) evidenţiaza importanţa modelului firmei reale partenere pentru succesul activitaţii din firma de exerciţiu. Cooperarea cu o firma provenind din mediul real de afaceri permite o invaţare eficienta, o „modelare” a firmei virtuale pe baza unui model antreprenorial viabil. Elaborarea planului de afaceri al firmei de exerciţiu este tratata in acest capitol, aspectele importante fiind ilustrate prin exemple menite sa clarifice situaţii problema.

Capitolul 5 (Departamentul de marketing şi procesele aferente) cuprinde atribuţiile departamentului Marketing, descrierea proceselor aferente, politica de produse şi preţuri, posibilitaţile de distribuţie, rolul materialelor publicitare şi a paginii web, tehnici de negociere şi elaborarea magazinelor virtuale.

Capitolul 6 (Departamentul comercial şi procesele aferente) abordeaza specificul departamentului comercial, cu atribuţiile corespunzatoare, descrierea procesului de achiziţii şi a procesului de desfacere, a documentelor utilizate in procesul de achiziţie şi vanzare, precum şi a procesului de import - export. Activitaţile practice propuse ofera posibilitatea exersarii noţiunilor teoretice, pe baza exemplelor de buna practica ale firmei de exerciţiu KULTUR BIO SRL. De asemenea, modelele de documente pentru achiziţii şi vanzari completate vor fi de un real folos atat elevilor, cat şi profesorilor coordonatori ai firmelor de exerciţiu.

Capitolul 7 (Departamentul resurse umane şi procesele aferente) trateaza managementul de personal intr-o maniera accesibila şi interesanta. Sunt prezentate: atribuţiile departamentului resurse umane, salarizarea personalului, rotaţia posturilor in firma de exerciţiu (ca premisa a familiarizarii elevilor cu diverse posturi din firma), documentele utilizate in cadrul departamentului, circuitul şi arhivarea acestora.

Capitolul 8 (Departamentul secretariat şi procesele aferente) puncteaza importanţa secretariatului in activitatea din firma de exerciţiu. Dupa aceeaşi structura cu a celorlalte departamente, acest capitol are in vedere: atribuţiile departamentului, comunicarea in firma de exerciţiu, managementul informaţiei şi al comunicarii, documentele specifice departamentului, circuitul şi arhivarea lor.

Capitolul 9 (Departamentul contabilitate şi procesele aferente) subliniaza importanţa masurarii, evaluarii şi controlului activitaţii economice şi a rezultatelor obţinute de catre firma de exerciţiu. Angajaţii din departamentul contabilitate trebuie sa işi cunoasca foarte clar atribuţiile, documentele utilizate in cadrul departamentului, circuitul şi arhivarea acestora.

Capitolul 10 (Incheierea activitaţii in firma de exerciţiu şi procesul de predare-primire) trateaza procesul de incheiere a activitaţii din firma de exerciţiu şi modalitaţile de incheiere şi procesul de predare-primire.

Capitolul 11 (Evenimente speciale in firma de exerciţiu) prezinta importanţa participarii firmelor de exerciţiu la evenimente speciale, cum ar fi targurile. Cunoaşterea specificului unui targ, a criteriilor de evaluare, a paşilor care trebuie parcurşi pentru pregatirea unui targ al firmelor de exerciţiu sunt aspecte pe care elevii trebuie sa le cunoasca fie ca participa ca expozant sau vizitator. Stapanirea de catre participanţi a mecanismelor de iniţializare a unei afaceri, de realizare şi finalizare a tranzacţiilor asigura succesul participarii la targuri.

Capitolul 12 (Competiţia Business Plan) aduce in discuţie competiţia Business Plan ca eveniment special, la care participa in fiecare an firmele de exerciţiu romaneşti. In cadrul capitolului este prezentata metodologia competiţiei, graficul şi etapele de desfaşurare ale acesteia, grila de evaluare a planului de afacere.

Capitolul 13 (Managementul calitaţii in firma de exerciţiu) propune evaluarea performanţelor in firma de exerciţiu, ca proces continuu de apreciere a gradului de indeplinire a sarcinilor de catre angajaţi. Sunt trecute in revista instrumentele de evaluare şi standardele de calitate care trebuie indeplinite de catre firmele de exerciţiu.

Instrumentul cel mai important al calitaţii pentru firmele de exerciţiu este Evaluarea „Marca de Calitate”, evaluare organizata anual pentru firmele de exerciţiu din reţeaua naţionala şi care se finalizeaza cu obţinerea de catre acestea a certificatelor Marca de Calitate nivel de baza şi nivel avansat. Sunt prezentate, in acest capitol, metodologia de evaluare şi criteriile care stau la baza evaluarii.

Capitolul 14 (Instrumente specifice TIC utilizate in firma de exercitiu) faciliteaza procesul de interdisciplinaritate, formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale, de realizare corecta a documentelor specifice firmei de exerciţiu. Capitolul conţine o multitudine de metode didactice utile pentru profesori si atractive pentru elevi.

 

bottom

Validare XHTML si CSS.
Copyright © CNDIPT 2009.