top
ue mmuncii fse fse oipostru CNDIPT
UE MMuncii FSE IS OI CNDIPT

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Proiectul s-a derulat in baza contractului nr. POSDRU/57/1.3/S/33440, incheiat intre AM POS DRU si CNDIPT in urma cererii de propunere de proiect strategic aplicata de CNDIPT in cadrul apelului 57.

Apelul a fost lansat in cadrul Axei prioritare 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere", Domeniul Major de Interventie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane in educaţie şi formare profesionala" in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 2007-2013.

Proiectul a fost implementat pe parcursul a 30 de luni: august 2010 – ianuarie 2013 si si-a atins toate obiectivele.

 

bottom

Validare XHTML si CSS.
Copyright © CNDIPT 2009.