top
ue mmuncii fse fse oipostru CNDIPT
UE MMuncii FSE IS OI CNDIPT

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


I. Managementul de proiect

I.1. Stabilirea rolurilor si atributiilor fiecarui membru al echipei de management

I.2. Activitati de gestiune a proiectului, monitorizare, evaluare a implementarii si asigurarea mentenantei sectiunii site-lui destinat proiectului

I.3. Audit extern

I.4. Control financiar preventiv

I.5. Intocmirea, avizarea şi transmiterea rapoartelor tehnice de implementare si a raportului final al proiectului

I.6. Arhivare electronica si copii de siguranta ale documentelor privind gestiunea tehnica si financiara a proiectului

 

II. Activitati pregatitoare

II.1. Organizarea echipei de implementare a proiectului

II.1.1. Stabilirea detaliata a strategiei de lucru a echipei de implementare a proiectulu

II.1.2. Realizarea de analize în vederea identificarii institutiilor din sistemul de educatie si externe care vor face parte din Comitetul Consultativ al proiectulu

II.1.3. Constituirea Comitetului Consultativ al proiectulu

II.1.4.Organizarea activitatii Comitetului Consultativ

II.2. Selectarea a 600 de cadre didactice din unitătile IPT

II.3. Pregatirea si derularea procedurilor de achizitii pentru echipamente, consumabile si servicii

 

III. Dezvoltarea si furnizarea de programe de formare continua pentru cadrele didactice din IPT, domeniul economic

III.1. Elaborarea chestionarelor de catre expertii din Austria

III.2. Centralizarea rezultatelor chestionarelor

III.3. Interpretarea rezultatelor chestionarelor

III.4. Stabilirea setului de competente si a continuturilor programelor de formare

III.5. Elaborarea materialelor suport pentru programul de formare continua a cadrelor didactice

III.6. Evaluarea si validarea materialelor suport de catre expertii austrieci

III.7. Avizarea materialelor suport de catre echipa de management

III.8. Intocmirea dosarului necesar acreditarii si acreditarea cursului

III.9. Tiparirea si multiplicarea materialelor suport

 

IV. Informarea si publicitatea proiectului

IV.1. Contactarea institutiilor care pot indeplini obiectivele de informare si publicitate

IV.2. Seminar de lucru pentru pregatirea materialelor publicitare (pliante , brosuri)

IV.3. Tiparirea materialelor publicitare

IV.4. Informari privind modul de derulare a programelor de formare continua

 

V. Formarea si evaluarea celor 600 de cadre didactice din unitătile IPT

V.1. Organizarea stagiului I de formare continua a celor 600 de cadre didactice si evaluarea stagiulu

V.2. Reflexion workshop

V.3. Organizarea stagiului II de formare continua a celor 600 de cadre didactice si evaluarea stagiului

V.4. Organizarea stagiului III de formare continua a celor 600 de cadre didactice si evaluarea stagiului

V.5. Certificarea rezultatelor pregatirii celor 600 de cadre didactice din IPT, participante la formare;la sfarsitul parcursurilor de formare

V.6. Evaluarea sesiunilor de formare

 

VI. Elaborarea materialului suport/ ghidului metodologic pentru cadrele didactice

VI.1 Seminar de lucru pentru stabilirea structurii materialului suport /ghidului metodologic pentru cadrele didactice

VI.2. Elaborarea materialului suport /ghidului metodologic pentru cadrele didactice

VI.3. Evaluarea si validarea materialului suport /ghidului metodologic pentru cadrele didactice de catre experti din Austria

VI.4. Avizarea materialului suport /ghidului metodologic de către echipa de management

VI.5 .Tiparirea si multiplicarea materialului suport /ghidului metodologic

 

VII Schimb de bune practici intre unitatile din IPT profil servicii , intre unitatile din IPT din Romania si unitatile de invatamant cu profil economic din Austria

VII.1. Crearea unor centre de resurse pentru firmele de exercitiu din unitatile IPT 

VII.2. Crearea retelei intre unitatile IPT, domeniul economic din Romania si scoli economice din Austria

VII.3. Intalniri de lucru in cadrul centrelor de resurse pentru pregatirea vizitelor de peer-learning

VII.4. Activitati de peer learning /schimb de bune practici in unitati reprezentive ale IPT

VII.5. Organizarea a 2 vizite de studiu în Austria in care vor fi implicati 50 de cadre didactice care au inregistrat rezultate deosebite in activitatea firmelor de exercitiu

 

VIII. Activitati de diseminare

VIII.1. Organizarea a 2 conferinte nationale pentru diseminarea proiectului

VIII.2. Organizarea a 2 seminarii tematice

VIII.2.1. Seminar 1

VIII.2.2. Seminar 2

VIII.3. Publicarea rezultatelor proiectului pe website-ul solicitantului.

 

bottom

Validare XHTML si CSS.
Copyright © CNDIPT 2009.