top
ue mmuncii fse fse oipostru CNDIPT
UE MMuncii FSE IS OI CNDIPT

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Proiectul POSDRU/57/1.3/S/33440 „Formarea cadrelor didactice din invaţamantul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de invaţare firma de exerciţiu” este implementat de catre Centrul National pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic care a primit finanţare nerambursabila şi care a semnat un contract de finanţare, incheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Direcţia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU).

Proiectul este implementat in parteneriat cu SC Magnum SRL – partener national si Kultur Kontakt Austria – partener transnational.

Beneficiarul prezentului proiect este Centrul National pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT).

CNDIPT este organ de specialitate in subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, institutie publica cu personalitate juridica infiintat prin Hotararea de Guvern, nr.855 din 26 noiembrie 1998 .

CNDIPT a fost infiintat cu scopul de a continua reforma invatamantului profesional si tehnic (IPT) care a inceput cu asistenta Uniunii Europene, prin programul Phare VET RO 9405. Prin modificarile si completarile ulterioare a hotararii de infiitare, institutia si-a diversificat atributiile in dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic.

In atingerea obiectivelor sale de imbunatatire continua a invatamantului profesional si tehnic, CNDIPT indeplineste urmatoarele atributii principale:

 • Propune principiile politicii educationale si strategiile de dezvoltare a formarii profesionale initiale prin reteaua de unitati scolare a invatamantului profesional si tehnic, precum si principiile de corelare a pregatirii profesionale si de specialitate din invatamantul preuniversitar si universitar;
 • Asigura coordonarea stiintifica a proiectelor de inovare si de dezvoltare a invatamantului profesional si tehnic;
 • Asigura coordonarea stiintifica si dezvolta metodologiile de proiectare, elaborare, implementare si revizuire ale curriculumului pentru invatamantul profesional si tehnic;
 • Asigura coordonarea stiintifica si dezvolta metodologii de proiectare a sistemului de evaluare si de certificare a formarii profesionale specifice invatamantului profesional si tehnic;
 • Contribuie la coordonarea stiintifica si elaborarea metodologiilor de pregatire a personalului didactic din invatamantul profesional si tehnic;
 • Contribuie la corelarea la nivel de principii si metodologii a formarii initiale si continue a personalului didactic din invatamantul profesional si tehnic;
 • Proiecteaza si elaboreaza programe de dotare cu echipamente si alte resurse materiale pentru un invatamant profesional si tehnic la nivelul standardelor de pregatire internationale;
 • Asigura dezvoltarea si functionarea parteneriatului social in invatamantul profesional si tehnic la nivel national, regional si local;
 • Asigura coordonarea profesionala si consultanta stiintifica autorilor si formatorilor nationali, regionali si locali din reteaua invatamantului profesional si tehnic;
 • Asigura consultanta si coordonare stiintifica in probleme de planificare a structurilor si a resurselor pentru invatamantul profesional si tehnic;
 • Colaboreaza cu institutii, programe si proiecte de profil, in scopul corelarii proiectarii si elaborarii standardelor de pregatire profesionala, a curriculumului si a evaluarii, precum s i a planificarii resurselor pentru invatamantul profesional si tehnic;
 • Asigura pregatirea si participarea unitatilor scolare la programele si proiectele de dezvoltare socio-economica la nivel national, regional si local;
 • Asigura, la cererea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pregatirea si participarea unitatilor si institutiilor subordonate acestuia la programele comunitare ce vizeaza Fondurile Europene Structurale;
 • Gestioneaza resursele financiare de la bugetul de stat sau extrabugetare, atrase prin programe de profil, nationale si internationale.
 

bottom

Validare XHTML si CSS.
Copyright © CNDIPT 2009.