top
ue mmuncii fse fse oipostru CNDIPT
UE MMuncii FSE IS OI CNDIPT

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
fse

 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.3 : ”Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională”

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învățare firmă de exercițiu ”

Contract nr. POSDRU/57/1.3/S/33440 

 

In contextul dezvoltarii unei societati competitive, bazate pe cunoastere, dezvoltarea capitalului uman a devenit o prioritate strategica atat la nivel european cat si la nivel national. Investitiile in dezvoltarea capitalului uman din educatie si formare sunt necesare intaririi capacitatii sistemului de a raspunde schimbarilor rapide din societate si de pe piata muncii. Pentru formarea profesionala initiala, asigurarea unui corp profesoral bine pregatit, informat si conectat la cerintele pietei muncii este o conditie obligatorie pentru asigurarea unei forte de munca care sa raspunda cerintelor socio - economice actuale.

Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice in Romania, ca masura suport pentru modernizarea invatamantului profesional si tehnic (IPT) a reprezentat in ultimii ani, o prioritate pentru Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Un sprijin important pentru atingerea obiectivelor de modernizare a fost asigurat prin fondurile Phare, ale Uniunii Europene, de pre-aderare. Procesul de modernizare a IPT este continuu, avand in vedere provocarile existente la nivel european si international si in acest context, asigurarea finantarii interventiilor prin POSDRU reprezinta o importanta oportunitate.

Proiectul „Formarea cadrelor didactice din invatamantul profesional si tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de invatare firma de exercitiu” finantat din POSDRU a avut ca obiectiv principal pregatirea a 600 de cadre didactice din invatamantul profesional si tehnic (IPT), profil servicii, in vederea formarii competentelor profesionale necesare implementarii metodei interactive de invatare –firma de exercitiu. Finalitatea acestui proces consta in formarea competentelor pentru un proces de predare - invatare, care sa favorizeze formarea competentelor antreprenoriale la elevi.

Obiectivul general al acestui proiect a fost in concordanta cu Strategia Europeana de Ocupare la care Romania trebuie sa se alinieze si a vizat in primul rand dezvoltarea capitalului uman, respectiv cu grupul tinta –cadre didactice din IPT, profil servicii . Finalitatea acestui proces a constat in formarea competentelor pentru un proces de predare - invatare, care sa favorizeze formarea competentelor antreprenoriale la elevi.

Obiectivele specifice ale proiectului

 

  • Imbunataţirea calificarii cadrelor didactice prin insuşirea unor noi metode de instruire, inclusiv cunoaşterea şi aplicarea instrumentelor privind asigurarea calitaţii procesului de predare–invaţare-evaluare
  • Dezvoltarea, acreditarea si furnizarea de programe pentru cadrele didactice in vederea imbunataţirii competenţelor şi capacitaţii acestora de a utiliza metode interactive de predare – invaţare
  • Imbunataţirea capacitaţii cadrelor didactice de a forma competenţele cheie şi profesionale in formarea iniţiala vizand dezvoltarea spiritului antreprenorial.
  • Diversificarea oportunitaţilor de exersare a strategiilor didactice prin stagii de formare cu experţii din Austria , pornind de la exemplele de buna practica din aceasta ţara şi din alte ţari europene.

 

Pe plan international, unul din obiectivele majore ale Strategiei UE 2020 este promovarea creativitatii si inovarii. Dezvoltarea in randul tinerilor a unei culturi bazate pe antreprenoriat, caracterizata printr-o atitudine pozitiva in ceea ce priveste asumarea riscurilor si printr-o capacitate de inovare contribuie in mod decisiv la atingerea acestui obiectiv. De asemenea, documentul strategic care defineste la nivel european directiile de actiune in domeniul educatiei si formarii profesionale, Cadrul strategic pentru cooperare europeana in domeniul educatiei si formarii profesionale (ET 2020), stabileste ca prioritate stimularea creativitatii si a inovarii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educatie si de formare.

La nivel national, proiectul a contribuit la indeplinirea obiectivelor strategice din Programul de Guvernare 2009-2012 referitoare la dezvoltarea capitalului uman si respectiv la cresterea competitivitatii prin formare initiala si continua. De asemenea, a raspuns direct cerintelor formulate in Legea educatiei cu privire la formarea competentelor antreprenoriale la elevi, ca parte a setului de competente - cheie care determina profilul de formare a elevului.

 

bottom

Validare XHTML si CSS.
Copyright © CNDIPT 2009.